1. Příspěvek za členství v Kacubó Kenrikai

Věk

Poplatek

Děti (do 14 let včetně)

350 Kč za čtvrtletí (3 měsíce)

Starší (15 let a výše)

900 Kč za čtvrtletí (3 měsíce)

Tento poplatek obsahuje příspěvek na nájem tělocvičny tak i na další provoz klubu.

Pravidla:

  1. Platí se paušálně - bez ohledu na to, jak pravidelně se člen zúčastňuje tréninků
  2. Příspěvek je vybíran začátkem každého čtvrtletí
  3. Je možné si zaplatit více čtvrtletí dopředu (půlrok, celý rok...)
  4. Noví členové, kteří se přihlásí v průběhu již běžícího čtvrtletí, z něj zaplatí pouze počet zbývajích měsíců (dva nebo jeden, tedy 300 Kč nebo 600 Kč)
  5. Pro děti do 14 let včetně je poplatek 350 Kč
  6. V kalendářním roce, ve kterém dosáhne člen 15 let, platí již příspěvek ve výši 900 Kč na čtvrtletí

První tři tréninky jsou ZDARMA. Pokud vás Kendó zaujalo a chtěli byste si ho zkusit, tak prostě přijďte a můžete si to nezávazně zkusit, platit ze začátku nic nemusíte.

2. Poplatek za členství v České Federaci Kendó

Členství v ČFK je volitelné.

Věk

Poplatek za celý rok

Poplatek pouze září - prosinec

Děti (do 15 let včetně)

150 Kč

100 Kč

Junioři (16 - 17 let včetně)

420 Kč

130 Kč

Dospělí (18 let a výše)

840 Kč

280 Kč

Poplatek obsahuje též úrazové pojištění. Příslušnost do konkrétní věkové kategorie se počítá od kalendářního roku, ve kterém dovrší člen rozhodného věku. Příklad: Dosáhne-li tedy člen 18 let v listopadu 2010, platí příspěvek do ČFK ve výši 840 Kč již za rok 2010.

 

Máte-li k tomuto dotaz, pište na