1. Poplatek za členství v Kacubó Kenrikai.


Věk

Poplatek

Děti (do 14 let včetně)

600 Kč za čtvrtletí (3 měsíce)

Starší (15 let a výše)

1500 Kč za čtvrtletí (3 měsíce)

Tento poplatek obsahuje příspěvek na nájem tělocvičny tak i na další provoz klubu.

Pravidla:

  1. Platí se paušálně za období - bez ohledu na to, jak pravidelně se člen zúčastňuje tréninků
  2. Příspěvek je vybíran začátkem každého čtvrtletí
  3. Noví členové, kteří se přihlásí v průběhu již běžícího čtvrtletí, z něj zaplatí pouze počet zbývajích měsíců (dva nebo jeden, tedy 500 Kč nebo 1000 Kč)
  4. V kalendářním roce, ve kterém dosáhne člen 15 let, platí již příspěvek ve výši 1 500 Kč na čtvrtletí

První tři tréninky jsou ZDARMA. Pokud vás Kendó zaujalo a chtěli byste si ho zkusit, tak prostě přijďte a můžete si to nezávazně zkusit, platit ze začátku nic nemusíte.


2. Poplatek za členství v České Federaci Kendó


Členství v ČFK je volitelné. Umožní vám např. skládat zkoušky či účastnit se turnajů a semininářů pod hlavičkou ČFK.

Věk

Poplatek za celý rok

Děti (do 15 let včetně)

150 Kč

Junioři (16 - 17 let včetně)

420 Kč

Dospělí (18 let a výše)

840 Kč

Poplatek obsahuje též úrazové pojištění. Příslušnost do konkrétní věkové kategorie se počítá od kalendářního roku, ve kterém dovrší člen rozhodného věku. Příklad: Dosáhne-li tedy člen 18 let v listopadu 2010, platí příspěvek do ČFK ve výši 840 Kč již za rok 2010.


3. Způsob placení příspevků


A. Číslo účtu

Všechny příspěvky (oddílové a federační) se od 1.1.2018 posílají na nově založený oddílový účet:

2201353493/2010 (Fio banka)

Pro jednoznačnou identifikaci je nutné každou platbu doprovodit následujícími identifikačními údaji - variabilním symbolem a korektně vyplněnou zprávou pro říjemce platby:

Částka je dána kombinací typu poplatku a věku člena (viz výše). Poplatky se nesmí kumulovat. Pokud je třeba zaplatit najednou oddílový příspěvek + poplatek do ČFK, je nutné poslat dvě platby s rozdílnou identifikací (viz dále).

B. Variabilní symbol

• VS (variabilní symbol): datum narození ve tvaru RRRRMMDD

Příklad:

  1. člen nebo členka narozena 23.4.1997 bude zadávat jako VS: 19970423
  2. člen nebo členka narozena 1.3.2005 bude zadávat jako VS: 20050301

Všimněte si, že VS má vždy 8 číslic…

C. Konstantní symbol

• KS (konstantní symbol): 0308

D. Zpráva pro příjemce

Vzor textu do zprávy pro příjemce platby:

  1. oddílový příspěvek: „J. Mareček KACUBO 2Q 2018“ (zpráva při platběoddílového příspěvku za 2 čtvrtletí 2018)
  2. poplatek do ČFK: „K. Nováková ČFK 2018“ (zpráva při platbě příspěvku do ČFK na rok 2018)

K oddílovému příspěvku je potřeba vždy napsat iniciály křestního jména a celé příjmení + „KACUBO“ + identifikaci čtvrtletí („1Q 2018“, „3Q 2019“ atd.).

K poplatku do ČFK je potřeba vždy napsat iniciály křestního jména a celé příjmení + „ČFK“ + kalendářní rok. Kromě toho mi musí zájemce o členství v ČFK poslat na email filip.baumruk@volny.cz svoji adresu (nejlépe trvalé bydliště).

Máte-li k tomuto dotaz, pište na , nebo volejte na +420 602 590 488.