Historie našeho dódžó

O nás

Vznikli jsme v roce 1986 vůbec jako první dódžó věnující se Kendó v tehdejším Československu, tehdy ještě pod hlavičkou TJ Slavoj Suchdol.

Stalo se tak po ukázkách delegace Japonské federace Kendó, která měla v Praze vystoupení a zanechala zde 2 bógu a 10 šinajů pro skupinku nadšenců, kteří se rozhodli založit v Praze klub Kendó. Kendó, jako bojové umění rozvíjející ducha i tělo v duchu tradice japonských samurajů tyto nadšence fascinovalo a i přes veškeré překážky, které tehdejší doba kladla, se jim podařilo položit základ cvičení Kendó u nás. Jedním ze zakladatelů byl i pan Miloslav Hotovec (spolu se svým bratrem Vladimírem Hotovcem), který dodnes působí jako náš vedoucí (více zde) . Prvním sensejem (učitelem) byl pan Tóru Giga, který doslova vedl první krůčky Kendó u nás. Po té, co se pan Giga vrátil domů do Japonska, pokračovali naši členové ve cvičení sami.

Naši členové se kromě domácích akcí zúčastňovali četných zahraničních seminářů a turnajů v Německu, Maďarsku a Polsku. Jedním z milníků bylo pořádání prvního mezinárodního Pražského Poháru Kendó v roce 1989 ve sportovní hale na Folimance. Tato akce pomohla otevřít české Kendó Evropě a světu. Ti nejlepší také reprezentovali Československo a později Českou republiku na mistrovství Evropy a mistrovství světa. Někteří také odjeli studovat Kendó do Japonska a dalších zemí, což bylo klíčové pro další rozvoj úrovně cvičení Kendó u nás. Velkou podporou pro nás byly návštevy sensejů z Japonska a dalších zemí a rovněž také dary v podobě nového i použitého vybavení.

Články z denního tisku z let 1986 - 1988 dokumentující vznik našeho klubu a počátky Kendó u nás

Začátkem devadesátých let začaly vznikat v ČR další dódžó a především s naší pomocí, materiální i vysíláním instruktorů, se postupně vypracovaly.

V devadesátých letech jsme prohloubili přátelské vztahy se zahraničními kolegy a zůčastňovali se více či méně pravidleně jejich akcí, kam byli zváni významní učitelé. Jmenujme alespoň týdenní zimní seminář Kangeiko v Berlíně, letní seminář a turnaj Hungary Cup v Budapešti, Turnaj Donau Cup ve Vídni, seminář v Linzi/Bad Schallerbachu, turnaj Mumeishi v Londýně, seminář a turnaj v Lipsku, zimní seminář a turnaj Nakakura Cup v Bruselu a mnoho dalších. Na tyto akce samozřejmě jezdíme více či méne pravidelně dodnes.

V roce 1998 bylo naše dódžó zakládajícím členem České federace Kendó, která dnes sdružuje přes dvě desítky členských dódžó věnujících se Kendó a příbuzným bojovým uměním v ČR.

V roce 2002 zemřel v Japonsku pan Tóru Giga. Jeho památku jsme uctili mimo jíné tím, že jsme pojmenovali naší největší mezinárodní akci po něm -  Pražský Pohár Kendó Tórua Gigy.

V roce 2004 jsme zavedli nový název pro naše dódžó - Kacubó Kenrikai. Kacubó znamená "žízeň po sebezdokonalení" a Kenrikai "společnost meče" (více zde)

Až do roku 2008 jsme cvičili ve staré Sokolovně v Praze 6 na Suchdole, pak jsme se přestěhovali do našeho současného působiště v pražských Dejvicích. Tento přesun do příznivější lokality napomohl zvýšení zájmu o cvičení u nás, byť za cenu vyšších nákladů za pronájem haly.

Od roku 1986 až do současnosti uplynula dlouhá doba. Tuto dobu naši členové naplnili usilovným cvičením, ježděním za různými učiteli, účastí na velkém množství seminářů, turnajů a zkoušek. Dódžó se zprvu sestávalo jen z hrstky nadšenců, kteří jen obtížně získávali znalosti a informace o tom, jak správně cvičit Kendó a potýkali se s nedostupností vybavení. Dnes však je to již plně funkční škola se zavedeným systémem výuky, kvalifikovanými instruktory a dostatkem vybavení pro všechny členy od dospělých až pro děti.

Kromě pana Gigy u nás působilo dlouhodobě několik japonských učitelů - jmenujme především pana Namikiho, pana Suzukiho, pana Hondu a v současné době u nás cvičí pan Mijóši.

Současnost

I v současnosti se snažíme pokračovat v naší bohaté historii a posunovat české Kendó dál a to nejen usilovným cvičením, ale i četnými dalšími aktivitami.

Účastníme se celé řady turnajů a seminářů u nás i v zahraničí. Snažíme se jezdit za učiteli, kteří působí v blízkém i vzdálenějším zahraničí a u nich získáné znalosti pak zužitkovat pro vlastní růst a také je předávat naším členům. Rovněž se účastníme českého Národního Poháru Kendó, kde pravidelně dosahujeme dobrých výsledků. Součástí seriálu Národního Poháru Kendó je Pohár Sacuki, který pořádáme pravidelně v květnu, někdy spolu se seminářem určeným pro české kendisty a zkouškami. Další akcí, kterou každoročně spolupořádáme je Pražský pohár Kendó Tórua Gigy, který se koná vždy na podzim. Jde o velkou mezinárodní akci, na kterou pravidelně přijíždějí sensejové z Japonska a dalších zemí i další účastníci doslova z celého světa. Několikrát do roka se zůčastníme různých vystoupení, kde se snažíme Kendó přiblížit široké i odborné veřejnosti. Naši členové také vyvíjejí publikační činnost, především články v časopisech o bojových uměních. Pokročilejší z nás jsou členové českého národního týmu pro mistrovství Evropy a světa. Působí také jako rozhodčí a instruktoři na rozličných seminářích pořádaných u nás i v zahraničí.

V současnosti má naše dódžó kolem 50 členů.

Naší snahou vždy bylo a bude dělat a šířit Kendó jako "Cestu meče" v duchu tradičního bojového umění a jeho filosofie a ve smyslu cílů Kendó (viz. zde).

  Zpráva o činnosti za rok 2015
  Zpráva o činnosti za rok 2014
  Zpráva o činnosti za rok 2013
  Zpráva o činnosti za rok 2012
  Zpráva o činnosti za rok 2011
  Zpráva o činnosti za rok 2010
  Zpráva o činnosti za rok 2009
  Zpráva o činnosti za rok 2008
  Zpráva o činnosti za rok 2007
  Zpráva o činnosti za rok 2006
  Zpráva o činnosti za rok 2005
  Zpráva o činnosti za rok 2002

Zaujalo vás Kendó a chtěli byste si to zkusit? Je to snadné, stačí k nám přijít a zkusit si to, zdarma a nezávazně. Čtěte jak začít.