Technika Kendó

O Kendó

Postoje - Kamae (構え)

V Kendó existuje 5 základních střehů, plus několik dalších.

Čúdan no kamae (中段の構え)

Střední střeh. Existuje více variací, popišme si tu základní - meč držíme obouruč před sebou ve středové linii, špičkou meče míříme soupeři do očí (jedna z možností), levá ruka je asi na pěst od břicha, paže jsou přirozeně podél těla. Meč držíme volně v dlani (nikoliv v zaťaté pěsti), především malíčkem a prsteníčkem. Chodidla jsou rovnoběžně vedle sebe aby mířily na soupeře, mírně rozkročené, špička levé nohy je na úrovni paty pravé nohy. Stojíme vzpřímeně, čelem k soupeři, nezakláníme se ani nepředkláníme, kontrolujeme těžiště přesně doprostřed, váha je rovnoměrně rozložená na obě nohy a pata levé nohy je mírně nad zemí.

Gedan no kamae (下段の構え)

Dolní střeh – špička meče je mírně pod úrovní kolene jinak vše jako u čúdan-no-kamae.

Džódan no kamae (上段の構え)

Horní střeh, postoj s mečem nad hlavou, má několik variací, tady jsou dvě základní:

• Migi džódan no kamae

Pravý horní střeh – meč držíme nad hlavou pod úhlem 45 stupňů. Levá ruka nad čelem, meč je v ose těla, úchop a pozice nohou stejné jako v čúdan-no-kamae.

• Hidari džódan no kamae

Levý horní střeh – meč držíme nad hlavou pod úhlem 45 stupňů a vychýlený přibližně 15 stupňů doprava. Levá ruka nad čelem přibližně nad levým okem, pozice nohou je obrácená, levá noha je vepředu. Ostatní jako v čúdan-no-kamae.

Hassó no kamae (八双の構え)

Střeh s mečem nad pravým ramenem. Obrácená pozice nohou jako v pozici hidari-džódan-no-kamae. Meč je vpravo vedle hlavy, cuba je na úrovni úst. Čepel směřuje vpřed na soupeře , meč je sklopený vzad podobně jako u džódan no kamae.

Waki gamae (脇構え)

Střeh s mečem schovaným vzadu. Meč je držen u pravého boku, tak aby čepel byla před soupeřem skryta za hakamou. Čepel směřuje doprava a dolů. Stojíme mírně bokem k soupeři, ramena a nohy jsou vytočené doprava.

Vzdálenost - Maai (間合い)

Pojem ma-ai se týká jak vzdálenosti tak i načasování.

Základní vzdálenost se nazývá issoku-ittó-no-maai (一速一刀の間合い). V této vzdálenosti jsme na hranici útoku a obrany – dokážeme krokem vpřed zasáhnout soupeře a krokem vzad uniknout jeho útoku. Odhad správné vzdálenosti a práce s ní je v zápase Kendó klíčový prvek. Je důležité být daleko od soupeře, ale zároveň si jej udržovat blízko. Budete-li mít špatnou ma-ai, nedokážete správně zasáhnout ani účinně čelit soupeřovu útoku. Je třeba odhadovat i soupeřovo ma-ai. Každý člověk má díky své stavbě těla a dalším charakteristikám jiné ma-ai.

Kromě issoku-ittó-no-maai, existuje dlouhá vzdálenost tó-maai (tóma 遠間 - meče se obvykle nedotýkají). Běžně není možné zasáhnout soupeře z této vzdálenosti, vy nebo váš soupeř musíte udělat pohyb vpřed (viz seme) a probojovat se do vzdálenosti issoku-ittó-no-maai.

Krátká vzdálenost se nazývá čikai-maai (čikama 近間). V této vzdálenosti můžete okamžitě zaútočit a váš soupeř bude mít jen minimum času zareagovat. Podobně však můžete být zasažen i vy.

Pozice kdy jsou soupeři úplně u sebe a šinaje se dotýkají cubami se nazývá cuba-zeri-ai (鍔迫り合い). Nejde o odpočinkovou pozici, je nutné být ostražitý, neboť i z této pozice je možné provést útok např. pomocí výpadu vzad (hiki-waza) nebo odstrčení tělem (tai-atari).

Ma-ai též obsauje načasovaní - to je další zásadní prvek při zápase Kendó. Vysledujme vhodný okamžik provedení útočné nebo obranné akce, proveďme ji v momentu kdy bude mít smysl a bude nejefektivnější. Zkušený bojovník se dokáže "vcítit" do soupeře, podle jeho řeči těla pozná, co se mu odehrává v hlavě a co bude dělat, porozumí tomu kdy a kam se pohne. Podle toho dokáže svou akci perfektně načasovat. Pokud chceme zaútočit, neútočme bezhlavě, sledujme soupeře a snažme se mu porozumět. Hledejme otevření, odkrytí, nebo si jej sami vytvořme. Každý střet a akce musí mít svou logiku a návaznost (Riai).

Načasování je spjato s principem tří "sen" (三つの先), viz zde.

Práce nohou - Ašisabaki (足捌き)

Práce nohou je spolu s kamae první věc, co se začátečník učí. V Kendó se používá druh chůze, kdy se špičky chodidel neustále dotýkají podlahy. Tato klouzavá chůze se nazývá suri-aši. Pohyb by měl vycházet z boků (beder), tak aby se tělo pohybovalo v rovině a nepohupovalo se nahoru a dolů a meěla by být udržována dobrá rovnováha, umožňující rychlou změnu pohybu a flexibilitu v následující akci.

Správná práce nohou (ašisabaki 足捌き) je velmi důležitá a jejímu cvičení by mělo být věnováno zvláštní úsilí. Postupem času se člověk naučí odstranit zbytečnou sílu a pohyby stanou plynulejší a rychlejší a umožní člověku flexibilně se přesouvat a bojovat.

Rozlišujeme následující druhy aši sabaki:

Okiri aši (送り足)

Nakročíme nohou, která je blíže ve směru pohybu a přitáhneme druhou nohu, tak, aby chodidla byla v původním postavení. Umožňuje stabilitu i flexibilitu, používá se ve vzdálesti v dosahu soupeře.

video okuri-aši

Ajumi aši (歩み足)

Krok, kdy se střídá pozice nohou, systém levá-pravá-levá-...., přirozená chůze. Používá se např. ve vzdálenosti mimo soupeřův dosah nebo některých technikách.

 video ajumi-aši

Hiraki aši (開き足)

Krok s pohybem po diagonále a natočení čelem k soupeři, doprava nebo doleva vpřed a doprava nebo doleva vzad. Při kroku doleva se vymění pozice nohou, tak, že levá je vepředu. Používá se při některých technikách, umožňuje se pohybem těla dostat z dráhy soupeřova útoku.

Fumikomi aši (踏み込み足)

Používá se při útocích na soupeře, pointa je provést sek/bodnutí celým tělem. Fumikomi je přidupnutí, tlesknutí nohou o podlahu při výpadu. Důležité je dokázat spojit (zkoordinovat) akci nohou s akcí rukou a zbytku těla a také mentální akcí, abychom dokázali seknutím nebo bodnutím zasáhnout soupeře ve vyvrcholení všech těchto pohybů s maximální možnou energií.Musíme být schopní adaptovat délku kroku k aktuální vzdálenosti. Noha by měla dopadnout plnou plochou a z nízké výšky. Tlesknuti nedelat zbytečně přehnaně silné, mělo by vyplynout přirozeně z přesunu těla. Pohyb by měl vycházet z boků (beder) a postoj by měl být vzpřímený. Zvláštění úsilí by mělo být věnováno rychlému přisunutí zadní nohy a udržení správného vzpřímeného postoje a rovnováhy během celé akce.

Cugi aši (告ぎ足 )

Při cugi aši nejdřive nakročíme zadní nohou (přisuneme jí k přední) a potom uděláme dlouhý krok přední nohou a opět přisuneme zadní zpět do základního postoje. Tento krok se dá použít v situaci, kdy chceme udělat útok z velké vzdálenosti.

Techniky obrany a útoku

Co se týče základních zásáhů soupeře, tak se v Kendó při kontaktním cvičení se používají seknutí na vršek hlavy ve výseči 90 stupňů - men, seknutí na obě předloktí - kote, na trup ze stran – dó a bodnutí do krku/horní části hrudníku – cuki. Tyto zásahy se provádějí na příslušné zásahové plochy na soupeřově výstroji. V Kendó kata jsou pak další zásahy a techniky, ale tam se provádějí ne-kontaktně.

V Kendó obvykle rozlišujeme útočné techniky šikake waza (仕掛け技) a obranné techniky, respektive techniky obrany a protiútoku ódži waza (応じ技). Jejich cílem je využít určité situace a zasáhnout soupeře. Před nácvikem těchto technik je nutné ovládat základy, jako je práce nohou, kamae, práce se vzdáleností, mít dobrou rovnováhu a zvládnout dobře vést meč.

Ippon uči no waza

Základní jednoduchý útok. V Kendó (při kontaktním cvičení s výstrojí) používáme: 

Sek na hlavu - men
šómen - sek na střed, migi-men na pravou část, hidari-men na levou část
Sek na předloktí - kote
migi-kote - na pravé kote, hidari-kote - na levé kote (pokud je soupeř v jiném než středním postoji)
Sek na trup - dó 
migi-dó - na pravé dó, hidari-dó - na levé dó (též gjaku-dó)
Bodnutí na krk - cuki
omote - směrem napravo od soupeřova meče, ura - směrem nalevo od soupeřova meče

 

Další techniky jsou v Kendó kata.

Šikake waza (仕掛け技)

Útočné techniky v zásadě znamenají provést útok v situaci, kdy je na něj soupeř nepřipraven, nebo si takovou situaci vytvořit a následně zaútočit. Vybrané útočné techniky:

Harai waza
Harai v podstatě znamená pomocí svého šinaje odrazit soupeřův, tak aby se on ocitl mimo středovou linii (vzniklo otevření) a bylo možné provést útok. Existuje několik různých podob této techniky. Nejčastější techniky jsou harai-men, harai-kote, harai-cuki a harai-kote-men.

video harai-men

Nidan (sandan..) waza
Dva (nebo tři..) útoky v řadě za sebou, tak aby soupeř po případném zblokování prvního byl zasažen následujícím. Důležité je provést s plnou silou a odhodláním první útok a pak bez přestávky pokračovat ve stejném duchu dalším útoku. Obvykle se provádí kote-men, kote-dó, men-dó, cuki-men a kote-men-dó.
Debana waza
Debana znamená zaútočit na soupeře ve chvíli, kdy on zahajuje svůj útok. Nelze pasivně čekat na jeho útok, neboť v takové situaci obvykle již nestihneme debanu provést, je soupeře vmanipulovat/vylákat k útoku sám. Je důležité je intuice a schopnost dobře sledovat souipeře, abychom zachytili správný okamžik. Nejčastěji se provádí debana-kote a debana-men (též de-kote a de-men).
Hiki waza
V situaci cuba-zeri-ai jsou soupeři u sebe v těsném kontaktu, tak, že se šinaje dotýkají cubami. V takovéto vzdálenosti nelze provést bod nebo sek, protože soupeř je příliš blízko. V této situaci můžeme vyčkat na soupeřovo odkrytí, nebo si jej sami vytvořit, a provést výpad s pohybem vzad. Provádí se hiki-men, hiki-kote a hiki-dó. Aby byl takový zásah uznán jako platný musí být proveden s obvzláště značným nasazením a zanšinem.

Kacugi waza
V technice kacugi se používa nápřah velikým pohybem přes rameno, tak aby šinaj byl ve vodorovné poloze. Soupeř je často ovlivněn tímto pohybem, odkryje se a nabídne příležitost k zásahu. Tato technika se obvykle provádí z větší vzdálenosti a někdy také s pohybem těla dozadu nebo do strany. Je důležité jí provést rychle, ve správný okamžik a ve správné vzdálenosti, neboť právě během nápřahu či nedokončeného seku můžeme být sami zasaženi. Provádí se kacugi-men, kacugi-kote a kacugi-dó. Toto je spíše pokročilejší technika.

video kacugi-men

Džódan waza
Džódan-no-kamae je postoj se šinajem v nápřahu nad hlavou. Pokud se bojovník rozhodne zaujmout tento střeh, měl by být maximálně odhodlán a plný kiai, bojového ducha, a sebedůvěry. Z tohoto střehu je snadné provést bleskurychlý útok, ale zároveň můžeme být snadno zasaženi, protože v tomto postoji jsme odkrytí sekům na dó, kote a bodnutí cuki. Klíčové je načasování, ma-ai a seme. Džódan waza je spíše pro pokročilé.

Katate waza
Katate waza znamená seknutí nebo bodnutí jednou rukou, obvykle levou. Takový útok má větší dosah než obouruční (morote). Nejčastější je katate-cuki, katate-men a katate-kote. Katate útoky se provádějí často z džódan-no-kamae.

video katate-cuki

Ódži waza (応じ技)

Obranné techniky znamenají likvidaci soupeřova útoku a následné provedení vlastního protiútoku. Při aplikaci ódži waza použijeme seme (tlak na oponenta) a soupeře k útoku přinutíme nebo jej vylákáme, soupeřovu útočnou akci pak máme pod kontrolou a likvidujeme jí za použití protitechniky. Při obranných technikách je velmi důležité načasování a ma-ai (vzdálenost). Zásadní je také iniciativa a schopnost jí převzít, schopnost vytořit si příležitost a umět jí využít. Některé obranné techniky si zde popíšeme:

Kaeši waza
Zablokování (odražení) soupeřova seknutí a provedení vlastního seku. Důležité je provést plynulý pohyb bez zastavení a využít energie soupeřova seku pro svůj vlastní. Nejčastější jsou men-kaeši-dó, kote-kaeši-men, men-kaeši-men a dó-kaeši-men.

video men-kaeši-dó

Nuki waza
Nuki znamená uhnout soupeřovu útoku, tak aby minul cíl a následně provést svůj vlastní. Důležité je načasování, pokud začneme uhýbat příliš brzy, soupeř náš záměr odhalí a změní směr útoku, pokud příliš pozdě, budeme zasaženi. Obvykle se provádí kote-nuki-men, men-nuki-dó, men-nuki-men a kote-nuki-kote.

video kote-nuki-men

Suriage waza
Suriage je sražení soupeřova seknutí stranou vlastní čepelí skluzem proti pohybu jeho seku. Důležitá je práce zápěstí a zapojení obou rukou a samozřejmě správné načasovaní. Pokud budeme místo zápěstí používat lokty, nebo ramena, bude pohyb příliš „široký“ a neefektivní. Obvykle se používá kote-suriage-men, kote-suriage-kote, men-suriage-men, cuki-suriage-men a men-suriage-dó.

video kote-suriage-men

Učiotoši waza
Technikou učiotoši srážíme shora protivníkovo seknutí a následně využíváme odkrytý soupeřův postoj k vlastnímu protiútoku. Důležité je správné načasování a odhadnutí rychlosti soupeřova seknutí při vlasním seku, abychom neminuli. Nejčastější varianty jsou dó-učiotoši-men a kote-učiotoši-men.

video kote-učiotoši-men

Toto byly pouze vybrané techniky, Kendó jich obsahuje mnohem více. Zde se je seznam Kendó technik vypracovaný Abe senseiem (7. dan), ani ten není úplný:

Abe-senseiův seznam technik Kendó

Ukázka Kendó technik
Ukázka Kendó technik
Zaujalo vás Kendó a chtěli byste si to zkusit? Je to snadné, stačí k nám přijít a zkusit si to, zdarma a nezávazně. Čtěte jak začít.