Struktura tréninku Kendó

O Kendó

Před tréninkem je důležité být správně oblečen. Oblečení by mělo být čisté a upravené. Pokud trénink začíná v bógu, mělo by toto být správně uvázáno a ve funkčním stavu. Je také nutné zkontrolovat stav šinaje (bokenu, meče), v žádném případě se nesmí cvičit s poškozenou zbraní nebo výstrojí.

Veškerá etiketa (úklony atd.) musí být provedena správným způsobem.

Nástup - seirecu

Trénink většinou začíná nástupem všem přítomných. Seřadíme se na určeném místě. V našem dódžó sedí žáci v jedné řadě, seřazení podle stupňů a pokročilosti. Proti nim n a druhé straně haly je sensei (mistr, učitel, trenér) nebo více sensejů, opět seřazení podle stupňů a pokročilosti (pokud je na návštěvě sensej z jiného dódžó, tak je vždy až za sensejem z místního dódžó, byť by měl vyšší stupeň). Veškeré povely (seřaťe se, sedněte si atd.) dává první v řadě žáků. Na povel si všichni sednou do seiza 正座. Následuje krátká meditace mokusó 黙想, na pročištění mysli a pro plnou koncentraci na trénink, potom rei (礼 pozdrav, úklona) k čestnému místu (to se liší podle tradice konkrétního dódžó: někde šómen - čestné, přední místo, případně šinzen – jakýsi oltář, např. se svitkem nebo kaligrafií, dále může být portrét mistra, nebo vlajka, nebo diváci při ukázce atd.). Dále se zdraví sensei a ostatní cvičenci.

V různých dódžó mají různý protokol a je to obvykle odlišné. Pokud jsme na návštěvě jiného dódžó, je samozřejmě nutné přizpůsobit se místním pravidlům.

Náš nástup a povely při nástupu na začátku tréninku:

 1. Seirecu 整列  (seřaďte se)
 2. Šinzen ni rei 神前に礼 (pozdrav k čestnému místu)
 3. Seiza 正坐 (sednout - sensejové si sedají první ještě před povelem)
 4. Mokusó 黙想 (krátká meditace)
 5. Mokusó jame 黙想止め (konec meditace)
 6. Sensei ni rei 先生に礼 (pozdrav učiteli nebo učitelům)
 7. Otagai ni rei お互いに礼 (pozdrav všem)
 8. Men o tsuke 面(を)付け (obléknout masku men (a rukavice kote) - pokud trénink začíná rovnou v plné výstroji)
 9. Kiricu 起立 (vztyk - sensejové vstanou první ještě před povelem)

Náš nástup a povely při nástupu na konci tréninku:

 1. Seirecu 整列  (seřaďte se)
 2. Seiza 正坐 (sednout - sensejové si sedají první ještě před povelem)
 3. Men o tore 面を取れ  (sundejte si men - sensejové si sundají men ještě před povelem)
 4. Mokusó 黙想 (krátká meditace)
 5. Mokusó jame 黙想止め (konec meditace)
 6. Sensei ni rei 先生に礼 (pozdrav učiteli nebo učitelům)
 7. Šinzen ni rei 神前に礼 (pozdrav k čestnému místu)
 8. Otagai ni rei お互いに礼 (pozdrav všem)
 9. Kiricu 起立 (vztyk - sensejové vstanou první ještě před povelem)
Kendó kata 

Kendó kata je cvičení párových sestav za použití dřevěných mečů bokutó nebo někdy i kovových mečů. Více zde

Rozcvička 

Příprava na hlavní část tréninku, spočívá v postupném zahřátí svalů, protažení, často zařazujeme též posilování.

Suburi

Cvičení seků "na sucho" bez soupeře. Obvykle provedeme několik set různých seků.

Kihon 

Nácvik základních prvků a technik. Obsahuje různá cvičení na postoje, práci nohou, práci s mečem, nácvik technik nebo jejich částí, různé tréninkové drily nebo kombinace apod. Provádí se bez partnera i s partnerem. Často bez výstroje bógu, nebo jen s částečnou výstrojí.

Kiri-kaeši

Sekové cvičení ve dvojici pro koordinaci pohybů, vytrvalost a přesnost. Je to přesně daná série seků v rychlém sledu. Obvykle se cvičí v plné výstroji na plný kontakt, stejně jako všechna následující cvičení zde uvedená.

Techniky

Nácvik útočných (šikake-waza) a obranných technik (ódži-waza) ve dvojici.

Učikomi-geiko, kakari-geiko, oikomi-geiko 

Cvičení útoků ve dvojici, série seků, bodů a kombinací. Učikomi-geiko je základní cvičení záasahů na statického soupeře, který se nechá zasahovat a obvykle odkrývá zásahová místa. Kakari-geiko je pokročilejší cvičení, je to spíše kratší velmi dynamické a intenzivní cvičení podobné zápasu, kde útočí (nepřetržitě) pouze jeden z dvojice kendistů, který si obvykle musí cestu k zásahu otevřít sám. Oikomi geiko je cvičení seků/bodů na soupeře, který se velmi rychle pohybuje vzad.

Dži-geiko

Volný trénink, obvykle cvičný souboj bez počítání bodů. Rozlišujeme hikitate-geiko, pokročilý vs začátečník (učitel vs žák), kdy se pokročilý snaží vést a učit žáka a gokaku-geiko mezi stejně pokročilými.

Šiai geiko

Cvičný souboj s počítáním platných zásahů. Může být s rozhodčími nebo bez.

Závěrečný nástup

Ukončení cvičení, poděkování sensejovi a ostatním. Učitel často udělí komentáře a rady na závěr.

Toto je jen vzorové schéma, některé části mohou být zpřeházené, nebo být vynechány, případně se některým věnuje více času na úkor ostatních - poměr doby, která se věnuje jednotlivým částem také závisí na pokročilosti příslušné skupiny. Zařazeny mohou být i nějaká další speciální cvičení. U nás obvykle bývá trénink od určité části rozdělen na začátečníky a pokročilé, případně ještě na další skupiny, každé se věnuje jiný instruktor.

Jelikož nemáme tréninky každý den, doporučuje se cvičit také mimo tréninky - vhodné je především: suburi, práce nohou, různá koordinační cvičení, nebo cvičení na kondici a posilování - běhání, posilování nohou (dřepy, výpady apod.), další posilování (kliky, sklapovačky atd.), schody, švihadlo ... Vhodná jsou i kompenzační cvičení.

Zaujalo vás Kendó a chtěli byste si to zkusit? Je to snadné, stačí k nám přijít a zkusit si to, zdarma a nezávazně. Čtěte jak začít.