Základní koncepty Kendó

O Kendó

Rei (礼)

Kendó začíná a končí rei. Rei znamená pozdrav, v širším významu respekt a úcta (Reisecu). V Kendó se dodržuje jistá etiketa (Reihó 礼法). Tato pravidla chování se snažíme dodržovat. Respektujeme svého učitele, ostatní při cvičení v dódžó a svého soupeře při zápase. Reisecu (slušnost, respekt, úcta) by mělo být aplikováno i v běžném životě mimo dódžó.

Součástí etikety v Kendó jsou korektní vztahy mezi staršími v dódžó (sempaji 先輩 ) a mladšími (kóhaji 後輩) - sempajové by měli jít přikladem svým kóhajům, kteří by zase měli respektovat jejich vedení - a také respekt vůči učiteli (sensei 先生).

Kiai (気合) a kontrola dýchání

Kiai v širším slova smyslu znamená sjednocená energie, nebo také může označovat Ki (engergii) dvou bojovníků ve vzájemném střetu. Kiai také znamená výkřik, jako projev bojového ducha (odvahy, nasazení, odhodlání) v Kendó. Pomocí kiai se snažíme zkoncentrovat a zmobilizovat veškerou vnitřní energii při zápase a prostřednictvím kiai generujeme sílu k útoku, aby byl maximálně efektivní.

Bojovník se nesmí nechat dostat pod vliv soupeřova kiai (nechat se zastrašit, vyvést z mentální rovnováhy). Pokud bude vaše kiai silné, bude mnohem snazší překonat soupeře a zasáhnout jej. Nejde o pouhé pokřikování na soupeře, je třeba zharmonizovat vaši sílu a mysl do úplného souzvuku.

Dýchání a jeho kontrola a provázání s prováděnými akcemi je další důležité téma. V Kendó je důležité je dýchání do břicha, bránicí (tzv. kokjú tanden).

Střed (čúšin - 中心), mušin (無心), fudóšin (不動心) a seme (攻め)

Soupeři v základním postoji mají meče před sebou ve vertikální ose. Tento postoj se nazývá čúdan-no-kamae, 中段の構 střední postoj. Při zápase se bojovník snaží získat pro sebe střed ( 中心 - střed, jde o kontrolu nad středovou linií v určitý moment) pomocí pohybu šinajem nebo tělem. Ten, který nad svým soupeřem získá střed (obecně převahu v postoji, ve střehu), je na půl cesty k úspěšnému zásahu (získá otevření suki - příležitost k zásahu) – kdo střed prohraje, může prohrát celý souboj. Stejný princip platí i pro jiná kamae (postoje).

Seme (攻め) je tlak na soupeře, jeho ohrožení. Seme může být fyzické pomocí pohybu šinajem a/nebo tělem, kterým se snažíme soupeře rozhodit z postoje a dostat jej do pro nás výhodné pozice k zásahu (vytvoření si suki, otevření). Seme je ale hlavně tlak psychický, vytvoření napětí, zastrašení, se snahou přinutit soupeře k nějakému pohybu nebo akci. K získání zásahu je seme klíčový prvek - pomocí seme získáme převahu nad soupeřovým fyzickým i mentálním střehem a můžeme zísat suki - otevření a příležitost k zásahu. Vlastní seknutí nebo bodnutí a zasáhnutí soupeře je pouze důsledkem souboje, který se odehraje před tím.

Mušin (無心) znamená mít "prázdnou mysl" - oproštěnou od emocí, nesoustředou na výhru a prohru, schopnou okamžitě a přirozeně reagovat na to, co se děje. Fudóšin (不動心) je nehybná mysl, nepohnutelná strachem, pochybnostmi nebo překvapením.

Ki-ken-tai-iči (気剣体-一致)

Znamená energie, meč a tělo v harmonii. Při útoku je potřeba použít efektivně všechny prvky – ki (energii, kiai, nasazení), meč (seknutí nebo bodnutí) a tělo (práce nohou a rukou). Aby byl útok efektivní, musí být vše v zkoordinováno a synchronizováno, nic nesmí zaostávat nebo chybět. Ki-ken-tai-iči také znamená spojení těla, mysli a zbraně v jeden celek, tak aby se meč stal částí těla a mysl byla v harmonii s tělem.

Ma-ai (間合い) a načasování

Ma-ai v Kendó znamená vzdálenost mezi soupeři. Základní vzdálenost se nazývá issoku-ittó-no-maai (一速一刀の間合い). V této vzdálenosti jsme na hranici útoku a obrany – dokážeme krokem vpřed zasáhnout soupeře a krokem vzad uniknout jeho útoku. Odhad správné vzdálenosti je v zápase Kendó klíčový prvek. Je důležité být daleko od soupeře, ale zároveň si jej udržovat blízko. Budete-li mít špatnou ma-ai, nedokážete správně zasáhnout ani uniknout soupeřovu útoku. Je třeba odhadovat i soupeřovo ma-ai. Kromě issoku-ittó-no-maai existuje též dlouhá vzdálenost tómaai (tóma 遠間) a krátká čikamaai (čikama 近間) a pozice těsného kontaktu cubazeriai (鍔迫り合い). Více viz zde.

Ma-ai též obsauje načasovaní - to je velmi důležitý prvek při zápase Kendó. Vzdálenost se samozřejmě v průběhu souboje rychle mění. Vyčkejme na vhodný okamžik provedení útočné nebo obranné akce, kdy vzdálenost bude danám momentu vhodná, proveďme akci v okamžiku, kdy bude mít smysl a bude nejefektivnější. Pokud chceme zaútočit, neútočme bezhlavě, hledejme otevření, odkrytí, nebo si jej sami vytvořme. Každý střet a akce musí mít svou logiku a návaznost (Riai). Viz také micu no sen níže.

San sacu hó  三殺法

Sansacu hó jsou tři pravidla, sekvence tří „zabití“:

 Ken o korosu 剣を殺す – „zabij“, poraž soupeřův meč - tedy jeho fyzické kamae (postoj) a jeho schopnost použít jej k akci. Odstraň soupeřův meč „z cesty“ k vlastnímu zásahu.

 Waza o korosu 技を殺す – „zabij“ (poraž) soupeřovu techniku – rozruš soupeřovu techniku (třeba ještě předtím, než je fyzicky zahájena), vstup do ní, odraž jí a využij soupeřova momentálního zaneprázdnění k vlastnímu zásahu. Toto obnáší i techniky protiútoků (ódži waza).

 Ki o korosu 気を殺す – „zabij“ (poraž) soupeřovu ki , jeho ducha (mysl). Vystraš soupeře, zaskoč jej, kontroluj jeho mysl. Tato okamžitá mentální převaha likviduje jeho schopnost bránit se tvému útoku. Poraž soupeřovu mysl (vůli) svou vlastní, poraž soupeře ještě předtím, než jej zasáhneš. Řečeno jinak - vyhraj a pak zasáhni.

Sutemi (捨身技)

Sutemi znamená zaútočit naplno se 100% odhodláním a nasazením a bez myšlenky na možný neúspěch.

Čtyři nemoci v Kendó - Šikai 四戒

Stát se silným v Kendó (a samozřejmě nejen v Kendó) obnáší získat sílu porazit tyto 4 nemoci, případně též umět tyto nemoci využít (vyvolat) u soupeře.

 Strach – tvoje silná ki, nebo též nasazení, silný bojový duch vyvolá v soupeři strach a sníží jeho schopnost bojovat a klást odpor.

• Pochybnosti – pochybnosti způsobí v soupeři úzkost a ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti a možnost úspěšného konce boje.

 Překvapení – provedením akce, kterou soupeř nečeká, nebo jiné akce, než soupeř očekává jej překvapíme, zaskočíme.

 Zmatek – v soupeři vyvolaná ztráta spojení s probíhající návazností akcí (změnou rytmu, taktiky apod.). Vyvedení z mentální rovnováhy.

Micu no sen ( 三つの先)  - princip tří sen

Toto by se asi dalo vyložit jako „tři výhodné pozice k akci“. Nazvěme to tři úrovně načasování (iniciativy).

• Sen sen no sen (先々の先) –  Zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy on sám se rozhodne zaútočit. Jde v podstatě o převzetí iniciativy, o zasáhnutí soupeře v momentu, kdy se odhodlá k akci a ještě předtím, než má šanci ji provést. Technikou typickou pro sen sen no sen je debana waza. Též nazýváno „Kakari no sen.“

• Sen no sen (先の先) nebo též jen Sen (先) – Zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy jeho útok již započal a právě probíhá. Technika typická pro toto načasování je nuki waza (vyhnutí se probíhajícímu útoku současně s vlastním protiútokem).

• Go no sen (後の先) – Odražme soupeřův útok a proveďme svůj vlastní protiútok, zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy jeho útok vrcholí a končí. Technika typická pro toto „sen“ je kaeši waza (odražení seku nebo bodu a protisek). Též nazýváno „Tai no sen“

Všechny tři „sen“ obnášejí vlastní aktivitu a tlak na soupeře (seme, viz výše). Budeme-li jen pasivně vyčkávat na to, co soupeř dělá a pak se snažit reagovat, tak to dost pravděpodobně vyústí v to, že žádnou techniku nestihneme provést a budeme zasaženi. Efektivní přístup je soupeře vmanipulovat do žádoucího stavu, například použít seme v určitém směru a pak využít otevření, nebo jej k útoku vylákat (sasou) a pak provést protitechniku.

Iči-gan ni-sóku san-tan ši-riki

Toto přísloví nám říká co je v Kendó důležité: napřed oči, pak nohy, pak odvaha a nakonec síla.

Šu ha ri (守破離)

Šu ha ri jsou tři fáze ve výcviku (vývoji) adepta budó a dalších disciplín. Dá se říci, že každá fáze trvá desítky let. Je to složitý koncept, ale zjedodnodušeně řečeno - fáze Šu je fází usilovného cvičení přesně podle instrukcí učitele a snahou o co nejlepší kopírování jeho cvičení. Fáze Ha je fází adaptace, kdy přemýšlíme o cvičení a přizpůsobujeme sami sobě. A konečně fáze Ri je fází osvobození (od pravidel) a fází vytváření nového.

7 ctností Budó (Bušidó)

Těchto 7 ctností, o které usilují adepti budó je:

Džin   - Soucítění (porozumění ostatním)
Gi   - Spravedlnost
Rei 禮 - Správné chování (zdvořilost, respekt)
Či   - Moudrost
Šin 信 - Upřímnost (důvěra)
Čugi 忠義 - věrnost, loajalita
Kó 孝 - Respekt k předkům (ke starším)
(někdy místo Kó nebo Čúgi uváděna Meijo 名誉 - čest) 

Mecuke (目付け)

Mecuke je pohled a také oční kontakt – v Kendó se díváme soupeři do očí ale sledujeme jej celého a také sledujeme okolí zápasu. Cílem je vidět soupeře jako celek, ale zároveň vnímat i detaily. V hlubším smyslu znamená mecuke sledovat skrz jeho oči i vnitřek soupeře, jeho mysl a odhalit tak jeho záměry.

Zanšin (残心)

Zanšin je stav ostražité mysli. V Kendó je důležitá maximální koncentrace, která nesmí polevit, neboť takové situace by mohl soupeř využít. V Kendó se pojem zanšin používá pro situaci těsně po provedeném útoku, kdy bojovník musí zůstat ostražitý a být připraven útok opakovat, nebo se bránit soupeřovu protiútoku. Cílem je kontrola soupeře a situace.

Strategie

Je plně na vás, jakou při zápase Kendó zvolíte strategii. Je však důležité nějakou mít, nevrhat se do útoků bezhlavě „padni kam padni“. Čtěte soupeře a hledejte jeho slabiny. Snažte se soupeře zmást, nebo vylákat, nebo dostat do pro vás výhodné situace. Nenechte jej odhalit vaše slabiny a vaše záměry. Využijte své silné stránky a soupeřovy slabé stránky.

 

Zaujalo vás Kendó a chtěli byste si to zkusit? Je to snadné, stačí k nám přijít a zkusit si to, zdarma a nezávazně. Čtěte jak začít.